изучение языков

IF YOU HAVE AN ACCENT| Q&A with Quy| Cookie Talk

3 Просмотры
изучение языков
Издатель
Do I have Vietnamese accent when I speak English?
How about international accent? What is it?
Please check out my video?
#Cookie_talk #Vietnamese_accent #International_accent
*******
Cookie Talk là kênh YouTube mới về hành trình yêu bản thân và không ngừng cố gắng để đi xa hơn! Mình không nói về tiếng Anh, mình chỉ dùng chút tiếng Anh khiêm tốn của mình để chia sẻ những điều tươi đẹp khác :)
This channel is about the journey of self-love and continuing efforts to go further. I don't talk about English but I use my decent English to talk about other beautiful things :)

✪ Facebook:
✪ Subscribe:
✪ Gmail: @
✪ Vietnamese Classes (LỚP HỌC VỚI TÂY):
✪ Website:
✪ Language Exchange Program (TRAO ĐỔI TIẾNG VỚI TÂY):
✪ Cookie's FanPage:
Категория
Английский
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика